Kehitämme ja rakennamme teollisen mittakaavan tuotantolaitoksia, jotka mahdollistavat biotalouden globaalin kasvun. Tällä hetkellä valmistelemme ensimmäistä rahastoa bioteollisuussektorille, joka sijoittaa uuden teknologian laitoksiin Suomessa ja Euroopassa.

Taaleri Bioteollisuus lyhyesti

Taaleri Bioteollisuus on suomalainen bioteollisuuden kehittäjä ja salkunhoitaja, joka kehittää ensimmäistä rahastoaan. Taaleri Bioteollisuudessa työskentelee teknisesti orientoitunut ja kyvykäs investointitiimi. Taaleri Bioteollisuus on yksi ensimmäisiä suomalaisia pääomasijoitusyhtiöitä, joka omistaa ja operoi bioteollisuuslaitoksia.

Taaleri Bioteollisuus on osa Taaleri-konsernia, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konsernilla on hallinnoitavia varoja yli 7,6 miljardia euroa.

Taustaa

Uusiutuvat raaka-ainelähteet ovat nousseet biotalouden myötä merkittävään asemaan uusiutumattomien materiaalien korvaajina ja kestävän kiertotalouden mahdollistajina. Bioteollisuuden investoinnit ovat tässä kehityksessä avainroolissa.

Taaleri Bioteollisuus haluaa nopeuttaa tätä muutosta mahdollistamalla uusien teknologioiden markkinoillepääsyn investoitavien pääomien, vahvan uusien teknologioiden osaamisen sekä teollisten kumppanien tukemana.

Yhdessä sijoittajiemme kanssa kiihdytämme globaalia muutosta kohti kestävämpää elämää askel askeleelta.

Tiimi