14.06.2022

TAALERI BIOTEOLLISUUS               LEHDISTÖTIEDOTE                           14.6.2022 KLO 10.15


Taalerin osakkuusyhtiö Fintoil solmi merkittävän toimitussopimuksen sveitsiläisen VARO Energyn kanssa – Taaleri ja VARO sopivat strategisesta yhteistyöstä


Taalerin osakkuusyhtiö Fintoil on solminut merkittävän toimitussopimuksen sveitsiläisen VARO Energyn kanssa. Samalla Taaleri ja VARO Energy sopivat strategisesta yhteistyöstä. Taaleri omistaa 24 prosenttia Fintoilista.

Fintoilin ja VAROn sopimuksen mukaan VARO ostaa Fintoililta raakarasvahappoa, josta voi valmistaa toisen sukupolven biopolttoaineita. Sopimus kattaa merkittävän osan jalostamon raakarasvahapon tuotannosta. Raakarasvahapon raaka-aine on havupuusellun sivutuote raakamäntyöljy (crude tall oil, CTO), joten jalostamo ei kilpaile raaka-aineesta elintarvike- tai rehuketjun kanssa.

Samalla Taaleri ja VARO sopivat strategisesta yhteistyöstä. Molempien yhtiöiden strategia perustuu energiamurrokseen ja kestävään kehitykseen.

”Taalerilla ja VAROlla on samantyyppinen strategia ja yhtenevät tavoitteet, joten tarkoituksemme on kehittää ja syventää yhteistyötämme useilla osa-alueilla”, sanoo Taaleri Bioteollisuuden johtaja Tero Saarno. ”Taalerin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Bioteollisuus ja uusiutuva energia ovat strategiamme painopisteitä.”

”VARO haluaa olla edelläkävijä tarjoamassa uusiutuvia ja hiilineutraaleja energiaratkaisuja asiakkaidemme muuttuviin energiatarpeisiin”, sanoo VAROn toimitusjohtaja Dev Sanyal. ”Tämän VAROn ja Fintoilin välisen strategisen, pitkäaikaisen kumppanuuden avulla pystymme turvaamaan merkittäviä määriä raaka-ainetta, jolla on ratkaiseva rooli kyvyssämme tarjota kestäviä energiaratkaisuja asiakkaillemme tänään ja tulevaisuudessa.”

Kolmannella vuosineljänneksellä käynnistyvä Fintoilin Haminan biojalostamo jalostaa raakamäntyöljyn lisäksi biokemikaaleja kemianteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden tarpeisiin. Biojalostamon vuotuinen jalostuskapasiteetti on 200 000 tonnia raaka-ainetta. Fintoilin tavoitteena on 150 miljoonan euron liikevaihto, ja se tulee työllistämään 35 henkilöä suoraan ja arviolta 100 henkilöä välillisesti. Fintoilin jalostamo käyttää Neste Engineering Solutionsin patentoimaa NEXPINUS ™ -teknologiaa, mikä mahdollistaa yli 40 prosenttia pienemmän energiankulutuksen kuin perinteinen mäntyöljynjalostamo. Valmistuessaan Haminan biojalostamo on maailman neljänneksi suurin raakamäntyöljyjalostamo.

VAROn missio on palvella asiakkaidensa energiatarpeita yhdistämällä energiamuutoksessa nopeasti kehittyvä kysyntä tarjontaan. VARO jakaa vakiintuneen jälleenmyyjäverkoston ja suorien jakelukanavien kautta kattavan valikoiman paikallisesti tuotettuja energiatuotteita ja -palveluita kansallisille ja kansainvälisille yritysasiakkailleen sekä loppukuluttajilleen kaikkialla Euroopassa. VARO on yksi Euroopan suurimmista biopolttoaineiden toimittajista vastaamaan kasvaviin markkinoiden tarpeisiin samalla kun se jatkaa dieselin, bensiinin, lentopolttoaineen ja lämmitysöljyn toimittamista sinne, missä sitä vielä tarvitaan.


Lisätietoja:
Tero Saarno, johtaja, Taaleri Bioteollisuus, 050 373 1923, tero.saarno@taaleri.com


Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,3 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin ensimmäinen bioteollisuusrahasto keräsi 80 miljoonaa euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksella – Ilmastorahasto rahaston ankkurisijoittajaksi
Seuraava
Taalerin ensimmäinen bioteollisuusrahasto on kerännyt yli 100 miljoonaa euroa – Ilmastorahasto teki rahastoon lisäsijoituksen